Penyelidikan Survey Geolistrik

6a
5a
51a

Penyelidikan pendugaan geolistrik bertujuan untuk mengetahui keberadaan lapisan batuan yang berfungsi sebagai akuifer (lapisan batuan pembawa air), dimana hasil penyelidikan pendugaan geolistrik ini akan memberikan gambaran tentang keadaan lapisan batuan bawah permukaan tanah seperti : ketebalan, kedalaman, serta penyebaran lapisan batuan